Windows 8 Hileleri #3 : Navigasyon

Uygulamanızdan farklı sayfalara geçiş yapmak istiyorsunuz diyelim.Windows Phone’da NavigationService’i kullanırken,Windows 8 Uygulamalarınızda durum değişiktir.Çünkü Sayfalara(Page) değil de Frame’lere navigasyon uygulayabilirsiniz.

Bu durumu biraz özetleyelim.Frame’ler aslında Page yapısına bağlı readonly özelliklerdir.Navigasyon işlemleri Frame’ler vasıtasıyla yapılır ve aslında Navigasyon yaparken sayfayı değil o sayfalara ait Frame’leri çağırmaktasınızdır.

Örneğin;

var
rootFrame = new Frame();
rootFrame.Navigate(typeof(MainPage));
Window.Current.Content = rootFrame;
Window.Current.Activate();

tarzında yazacağımız bir kod’da,yeni bir frame nesnesi oluşturup MainPage’in Frame değerine navigasyon sağlıyor ve Windows 8 uygulamasından oluşturduğumuz frame nesnesini ve dolayısıyla da MainPage’i görüntülemiş oluyoruz.Ardından Activate methoduyla aktif hale getirerek, ekranın Content değerine atanan frame’i göstermesini belirtmiş oluyoruz.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s